Objectius

  • Promoure la cohesió social i la igualtat d’oportunitats de la gent gran.
  • Estimular l’autoestima de la gent gran a través de la capacitació digital i la participació ciutadana.
  • Recolzar la gent gran amb reduït nivell educatiu perquè continuï formant-se i assegurar-li una major qualitat de vida i benestar.
  • Afavorir les relacions laborals i socials a partir de la creació de grups entre participants voluntaris i alumnes. Aquests grups faran la recerca i recopilació de la història del barri.
  • Animar la gent gran a no sentir-se menyspreada pel la manca d’estudis o per les seves tradicions, i així augmentar el sentit de pertinença al barri.
  • Crear vincles entre la gent gran i les diverses entitats del districte per impulsar la creació de sinèrgies.
  • Que la gent gran descobreixi les possibilitats de comunicació, cerca i obtenció d’informació que les TIC poden proporcionar a la seva vida quotidiana.
  • Impulsar la col·laboració intergeneracional entre la gent gran i els joves i nens i nenes.