Archives

Tag Archive for: ‘treball’
De Córdoba a Barcelona (Francisco)

Me llamo Francisco, nací en Baena, Córdoba. En el año 1949 tuve que emigrar, porque allí no tenía futuro, primeramente estuve en los pueblos de Castilla, trabajando de arriero, acarreando piedras para construir carreteras hasta el año 1950, que vine a Barcelona. Cuando llegué a Barcelona, eran tiempos muy difíciles aquí en Cataluña, tenia que […]

L´industria textil i las colonias (Antonio)

Desprès dels estudis elementals baixos vaig entrar d’aprenen en una fabrica de tèxtils. I mentres vaig ver com que faltava molta mà d’obre especialitzada i jo tenia uns estudis una mica mes del normal. No era res difícil de trobar feina dins el mon del tèxtil, i anan camviar de fàbriques varies vegades fins que […]

L’industria tèxtil al P.Nou (Antonio)

La industria tèxtil en el barri del Poble Nou va ser molt important perque hi havia moltes fabriques i mols telers que se enviaben teixits a tot Espanya. Els mecànics que feien el manteniment i reparació dels de les maquines o telers en deien Contramestres, que per arribar en aquesta categoria es tenia que pesar […]

Els suministros de gas i luz (Joan)

Ara quan anem a cuinar ho tenim fácil apretes un botó i la cuina ja está llesta per cuinar. Sigui de gas com elèctric i aixó es una gran comoditat. Donç avans es cuinaba de la manera mes rudimentaria que us podeu inmaginar, o bé era de carbó o petroli. El carbó, primer havies de […]